01.10.2014r.Studenci PW: opłata za semestr: 120 zł - jeden trening w tygodniu; 160 zł - dwa treningi w tygodniu; 190 zł - trzy i więcej (wpłata na konto, potwierdzenie wpłaty dla trenera). Więcej w zakładce treningi.

Studenci którzy chodzili na zajęcia w zeszłym roku akademickim do grup początkujących zapisują się do grupy średniozaawansowanej, chodzą 2 razy w tygodniu i wpłacają  160zł na konto studium.

Studenci którzy chodzili na zajęcia w zeszłym roku akademickim do grupy średnio zaawansowanej w tym roku akademickim chodzą do grupy zaawansowanej i wpłacają 160zł za 2 zajęcia lub 190zł za 3 zajęcia.

Uwaga!!!
W tym roku akademickim zajęcia z boksu są zajęciami płatnymi
120zł za jeden raz w tygodniu i 160zł za dwa razy w tygodniu.

Numer konta SWFiS: 20 1240 1053 5111 6430 0010 0091
podając nstępujące dane:
imię i nazwisko, dyscyplinę sportu, dzień tygodnia, godzinę rozpoczęcia zajęć, wydział, rok studiów,grupę dziekańską.
Np.: Jan Kowalski,kickboxing,wt.17.00,SiMR,II,g.1.7

e-mail: p.skalski@azspw.pl

tel./fax: (22) 825 72 86, (22) 234 53 75
tel. wewnątrz Politechniki: 5375